.

.

15.05.2017 VintererleEndelig skulle jeg få fotografert Vintererla ( Motacilla cinerea ).  Den er kategorien "Mindre vanlig" i Norge, og overvintrer i Vest-Europa. Sammenlignet med andre Erler har denne den lengste stjerten og de korteste   beina.


                                              Den liker seg best ved små strie og grunne vassdrag med eksponerte steiner, gjerne ved skog eller                                                                                             tre-rekker langs breddene.


                                       Den henter mest insekter, men også småfisk om det finnes.


                                       Den har reir i bergkløfter eller i hulrom i steinbruer o.l.
                                      Avstanden til reiret er ca 60-70 m. så jeg tror ikke fuglene ble forstyrret for mye.


         


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar